• varia kent de volgende gedaantes:
  • mailinglijst
  • RSS feed
  • Nederlands
  • English

  • Category: learning situation


    De Relearn editie van 2019 bestaat uit meerdere sessies verspreid over het jaar, die samen een (bezier) curve tussen (mogelijk Amsterdam)-Rotterdam-Brussel-Parijs vormen. De sessie in Rotterdam is het eerste controle punt van deze curve.

    lees meer